Martina Krištofová(narodená 1984 - *)

Umelecká maliarka Martina KrištofováMgr. Martina Krištofová sa narodila 25.10. 1984 v Partizánskom. V r. 2000 – 2004 študovala dizajn na SPŠ Patizánske. V roku 2004 – 2007 absolvovala štúdium na Pedagogicka fakulta  na Univerzite Komenského v Bratislave na Katedre výtvarnej výchovy. V tom istom roku prestupúpila na Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici na Fakultu humanitných vied, kde svoje štúdium zavŕšila titulom Magister. Sucastne zacala stúdium na Akadémii umení, katedre maľby v Banskej Bystrici ukončila v tomto roku 2011 získaným titulom Bc. Art. a rozhodla sa ďalej zdokonaľovať vo výtvarnom umení na Magisterskom stupni.

Prostredníctvom svojej umeleckej výpovede nás autorka pozýva do jej sveta tajomstiev a otvára dvere k jej intímnym emocionálnym úvahám o krehkých ľudských vzťahoch, ktoré rieši vo svojich figurálnych a portrétnych kompozíciách.

Jej výtvarný svet  je v inšpiračno-obsahových rovinách plne spätý s prežívanou realitou, ktorá ju obklopuje. Je podávaný na plochu plátna pretransformovaný cez subjekt autorky. Tu dochádza k prehodnoteniu vizuálne vnímaného objektu zo stránky formálnej, no interpretácia podstatných obsahových polôh zostáva v ich prvotne prijatých rozsahoch. Napriek tomu, alebo práve preto, že autorka sa pri námetovom výbere nestretáva len s idylickými realitami, ktoré by ju mali motivovať, nedáva sa uniesť pohľadom cez ružové okuliare. Naopak, pravdivosť umenia vidí v pravosti a priamočiarosti interpretácie zažitého.

 

Ponúkané diela autorky zahŕňajú olejomaľby a kombinované technky. Zastúpené sú artefakty geometrickej abstrakcie, dynamické, expresívne figurálne kompozície a abstraktná maľba. Ponúkané diela Martiny Krištofovej sú prierezom jej tvorby od roku 2007 – 2011.

 

Z mnohých ocenení ktoré autorka dosiahla počas svojho štúdia vzberáme nasledovné nasledovné ocenenia :

2002 – Cena “Zlaté kopýtko” na Inter Schoe v Bratislave za model “Premena netopiera”

2003 – Návrh na Slovenskú euromincu v prezidentskom paláci v Bratislave.