Michal Petriska()

Michal Petriska v rokoch 2001 – 2005 šudoval dizajn na ŠÚV v Kremnici. Michal Petriska vyštudoval maľbu na Akadémii umení v Banskej Bystrici, kde aj v súčasnosti pôsobí.
V jeho tvorbe môžeme vidieť meditatívne skúmanie existenčnej témy priestoru, pri ktorej často dáva do protikladu geometriu ako symbol hmoty, systému a ich zákonov s voľne vyliatou, alebo gesticky fŕkanou maľbou ako symbol voľnosti a nespútanosti ducha. V týchto protikladoch hľadá princípy, podľa ktorých sa hmotná a nehmotná stránka bytia riadi a navzájom ovplyvňuje. Jeho práce ste mohli vidieť na výstavách doma aj v zahraničí.