Andre Derain(1880 - 1954)

André Derain spolu s Henrim Matissom sa považujú za zakladateľov Fauvizmu, z ktorého neskôr vznikol Cubismus a Expressionismus.  Jeho rozsiahle dielo sa dá rozčleniť na dve kategórie a to na Fauvistické diela a diela Nového klasicizmu, ktoré vznikali štúdiom starých majstrov.  Práce André Deraina sú zastúpené vo všetkých významných svetových galériách, múzeách a prominentných zbierkach.