Luxury art sa zameriava na viacero druhov obrazov a teda aj ich tvorcov, počnúc originálnymi špičkovými autormi ako Salvador Dali, Andre Derain, Jean Cocteau, Damien Hirst a ďalší, cez nemenej kvalitné diela Mladých slovenských autorov, ktorí ešte študujú na Akadémii Umenia v Banskej Bystrici a Bratislave, a tiež ponúkame diela starých majstrov vysokej kvality.