Zamerané na súčasnú a modernú umeleckú tvorbu svetovo uznávaných umelcov ako napríklad Damien Hirst, Andy Warhol, Takashi Murakami, Gunther Uecker, Gerhard Richter, Svador Dalí, Andre Derain, Pablo Picasso a ďalší.

Diela pochádzajú z významných súkromných zbierok, napríklad z pozostalosti Elizabeth Taylor, alebo zo svetovo uznávaných aukčných siení ako Christie’s, Bonhams. Prípadne diela boli zakúpené priamo od autora (pri súčasnom umení).

U všetkých diel je garantovaná pravosť- autenticita – a k dielam budú doložené certifikáty od svetovo uznávaných expertov, napríklad k dielam Salvador Dalího sú doložené certifikáty od Roberta Descharnesa.

Dovoľujeme si tvrdiť, že takto vysoko profilová ponuka na Slovensku ešte nebola.