Anna Hercegová(narodená 1984 )

V predloženom portfóliu je prierez tvorbou z rokov 2011 – 2005. Koncepcia maľby spočíva najmä v spracúvaní vážnych, aktuálnych, existencionálnych tém a pocitov. V skeptickom spytovaní sa na podstatu dnešného postmoderného človečenstva a jeho zmysel nastávajúceho jestvovania. Hlavným a spoločným menovateľom je človek a jeho vnútorné prežívanie, či už vedomé alebo nevedomé. Obrazy oscilujú medzi reálnym a symbolickým ponímaním založených na ambivalencii. Maliarsky prejav je zväčša expresívny v redukovanej farebnej škále, niekedy až na hranici medzi kresbou a monochrómnou maľbou.

 

 

Štúdium:

Studium:

1999 – 2003 1999 – 2003
Súkromná škola úžitkového výtvarníctva, Topoľčany
Odbor: Modelárstvo a návrhárstvo odevov
Private school of utility art design, Topoľčany
Field:Modeling and designing of clothing
2005 – 2009 2005 – 2009
Akadémia Umení v Banskej Bystrici
Fakulta výtvarných umení
Katedra maľby
Ateliér maľby
prof. Stanislav Balko akad. mal.
Bakalársky stupeň
Academy of arts, Banská Bystrica
Faculty of visual arts
Department of painting
Atelier of painting
prof. Stanislav Balko akad. mal.
Bachelor’s degree
2009 – 2011 2009 – 2011
Akadémia Umení v Banskej Bystrici
Fakulta výtvarných umení
Katedra maľby
Ateliér maľby
prof. Stanislav Balko akad. mal.
Magisterský stupeň
Academy of arts, Banská Bystrica
Faculty of visual arts
Department of painting
Atelier of painting
prof. Stanislav Balko akad. mal.
Master’s degree

Kolektívne výstavy:

Collective expositions:

 2008: „Nájdený nový vírus“
Umelecká beseda slovenská, Bratislava
 2008: „Nájdený nový vírus“(„New virus found“)
Umelecká beseda slovenská, Bratislava
 2008: „Junk(Young) Art“ /Hry s umením/
Tatranská galéria, Poprad
 2008: „Junk(Young) Art“ /Games with art/
Tatranská gallery, Poprad
 2008: „KE-BA-BB“
Považská galéria, Žilina
 2008: „KE-BA-BB“
Považská gallery, Žilina
 2009: „Výkvet“
Ego Gallery, Bratislava
 2009: „Výkvet“ („Élite“)
Ego Gallery, Bratislava