Petra Vojteková()

Petra Vojteková je 25-ročnou študentkou maľby v ateliéri prof. Daniela Fischera na VŠVU v Bratislave. V jej tvorbe dominovalo doposiaľ médium maľby, ktoré u nej však prešlo rôznymi umeleckými vyjadreniami, či už ide o formálnu, alebo konceptuálnu stránku diela. V jej poslednej sérii obrazov sa venuje výhradne olejomaľbe, ktorá jej umožňuje dosiahnuť atmosféru tajomného prostredia akoby ponoreného v hmle, kde len ťažko hľadáme záchytné, konkrétne body, ktoré by nám uľahčili zorientovanie sa v „krajine- nekrajine“. Súčasne je divák konfrontovaný s malými postavami blúdiacimi v obraze, ktoré nám však neprezradia dôvod ich pochybnej existencie, ani cieľ ich putovania, a  tak si môžeme a musíme ostatné skutočnosti len domyslieť… A rovnako ako sú jej ľudia stratení v obraze, necháva aj diváka tápať a hľadať súvislosti, necháva ho vnárať sa do zahmlených svetov „Bez názvu“, po ktorom márne pátrame rovnako, ako po záchytnom bode v jej nekonkrétnych prostrediach.

Autorka tvorí v odtieňoch tmavých farieb s kombináciou bielej.

Autorka nepomenúva svoje diela.